Hur det hela började...och fortsätter

Oy Engelqvist Ab omfattar både begravningsbyrå och blomsteraffär. Ägarna Bengt och Lise-Maj Engelqvist övertog företaget efter Bengts far, Adler Engelqvist, år 1981. Redan i slutet av 1920-talet sålde Adler egna tillverkade kistor och på 1950-talet skaffades den första likbilen.

Den första blomsterhandeln öppnades i Näsby i december 1965. En ny byggnad uppfördes på den nuvarande platsen, dit familjen Engelqvist flyttade och öppnade affär  år 1971. Byggnaden förstorades ytterligare år 1985 och nya ljusa affärsutrymmen togs i bruk. Även ett växthus byggdes ihop med affären. Därmed blev Engelqvist den största aktören inom blomsterförsäljningsbranschen i närpesnejden.

I början av 1990-talet uppfördes ett större växthus intill affären. Försäljningen av sommarblommor, trädgårdsredskap, utekrukor och dylikt kom igång på allvar. Gräsklippar- och reservdelsförsäljningen ökade. Växthuset värms upp även tillfälligt till jul och används under julhandeln.

För närvarande finns 6 anställda i företaget. Sommartid utökas personalen med ca 3-4 biträden, vilka jobbar allt från 4-8 veckor. I början av oktober 2009 har ett generationsskifte ägt rum och Mona-Lisa och Per Göthelid har tagit över företaget efter Bengt och Lise-Maj. De är dock fortfarande med och hjälper till där det behövs.

Som begravningsentreprenör tar Engelqvist hand om det mesta vad gäller arrangemanget kring en begravning. På blomstersidan sköter de anställda om diverse blomsterarrangemang som lämpar sig både för glädje och sorg. Här skapas blomsteruppsättningar enligt kundens önskemål. I affären finns också ett stort urval krukväxter, presentartiklar, blomkrukor, silkesblommor mm. Sortimentet växlar enligt årstid och säsong, och man hittar t.ex. blom- och grönsaksfrön tidigt på våren och blomsterlökar på hösten i affären.
     
En tjänst som Engelqvist erbjuder är även växtinredning för olika offentliga platser och till företag. Dels gäller det uteplanteringar men även inredning av kontor och liknande utrymmen.

Engelqvist har sedan långt tillbaka en trogen kundkrets bland närpesbor, men även kunder från grannkommunerna har hittat till Engelqvist.